W połowie września br. Fundacja Opieki i Jedności Kresowian zrealizowała projekt „Bitwa Warszawska -rajd historyczny dla młodzieży polskiej z Kresów Wschodnich”. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wielkie podziękowania należą się również głównym partnerom projektu; Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” oraz I LO PUL im 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie . Instytucje; Gmina Halinów , Gminne Centrum Kultury w Okuniewie , Sołectwo Okuniew także zaangażowały się w realizację naszego wydarzenia za co bardzo dziękujemy . Beneficjentami projektu była młodzież polska z Litwy oraz uczniowie I LO PUL w Wołominie. Nasze wydarzenie zaczęliśmy integracją obydwu grup, po czym rozpoczęliśmy grę terenową składającą się z 3 drużyn . W każdej drużynie była młodzież polska z Litwy jak również uczniowie z I LO PUL w ramach dalszej integracji. Uczestnicy musieli przejść wszystkie stanowiska starając się zdobyć jak największą liczbę punktów. Na stanowisku historycznym trzeba było rozwiązać quiz związany z Józefem Piłsudskim , na literackim dopasować fotografię do nazwiska pisarza. Ponadto na całym terenie zawodnicy musieli znaleźć jak najwięcej pytań z zakresu historii, kultury i literatury polskiej z kolorem swojej drużyny i odpowiedzieć na nie. Były również dyscypliny sportowe ; badminton, slalom z piłką ,skok przez linę oraz tor przeszkód. Następnego dnia odwiedziliśmy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku . Młodzież podzielona na dwie grupy udała się razem z przewodnikami szlakiem Marszałka Piłsudskiego . Zwiedzanie zaczęliśmy od ogrodu ,po którym spacerował Józef Piłsudski wraz z małżonką i dziećmi. Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie wystawy stałej muzeum , która zrobiła ogromne wrażenie zarówno na uczestnikach jak również na opiekunach . Po wyjściu z muzeum młodzież złożyła symboliczną wiązankę pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego z córkami. Po powrocie z Sulejówka odbyła się uroczysta kolacja , w której brali udział zaproszeni goście wraz z gościem honorowym Panią ppłk Stanisławą Kociełowicz , uczestnicy projektu z opiekunami oraz delegacja naszej fundacji. Podczas kolacji Zarząd Fundacji razem z Panią ppłk Stanisławą Kociełowicz wręczyli nagrody , medale i dyplomy za zajęcie I,II i III miejsca w grze terenowej. Na koniec wieczoru Pani Weronika Zdzieborska i Pan Maciej Wróblewski- bard Polski umilili czas wszystkim gościom wspólnym śpiewem . Nazajutrz wybraliśmy się do Okuniewa , gdzie wzięliśmy udział w Mszy św. , a następnie młodzież z opiekunami spotkała się ze społecznością lokalną i przedstawicielami Gminy Halinów podczas Festiwalu „Rycerski Okuniew”. Podczas uroczystości została odsłonięta pamiątkowa tablica na 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Okuniewie, pod którą młodzież wraz delegacją fundacji złożyła wiązankę . Projekt zakończyliśmy wspólnym biesiadowaniem , rozmowami , planami na następne spotkanie. Mamy nadzieję , że młodzież po powrocie do swoich domów przekazała zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom, rodzeństwu, uczniowie z Litwy opowiedzieli o przeżytych wydarzeniach w Polsce i tym samym zachęcili innych uczniów do udziału w podobnych projektach. Jeszcze raz bardzo dziękujemy młodzieży, opiekunom , partnerom projektu i wszystkim osobom zaangażowanym przy realizacji naszego przedsięwzięcia . Do zobaczenia !!!

 

Dofinansowanie

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Partnerzy