W październiku br. uczniowie; z Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach Na Litwie , ze szkoły podstawowej działającej przy Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy na Ukrainie oraz uczniowie z I LO PUL w Wołominie wzięli udział w cyklu warsztatów literacko-historyczno-kulturalnych prowadzonych na platformie Zoom zrealizowanych przez Fundację Opieki i Jedności Kresowian , w ramach projektu „„KRESY -Śladami Wielkich Polaków”- warsztaty  literacko -historyczne i kulturalne online dla młodzieży polskiej na Kresach Wschodnich . Beneficjenci poznali biograficzne szlaki przez dawne ziemie Rzeczpospolitej śladami: Władysława Jagiełły, Tadeusza Kościuszki, Elizy Orzeszkowej , Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego , Czesława Niemena , Adama Mickiewicza , św. Andrzeja Boboli, Tadeusz Konwickiego, Stanisława Lema i wielu innych wybitnych postaci. Młodzi ludzie zgłębili wiedzę na temat wschodnich rubieży Rzeczpospolitej: Wołynia, Podola , Grodzieńszczyzny , Wileńczczyzny, Nowogródczyzny. Warsztaty umożliwiły młodzieży  poznanie : pola bitew, pomników pamięci , kresowych nekropolii, miejsca uwiecznione w poezji narodowych wieszczów i na stronach znanych powieści. Pamięć o tamtym świecie powoli odchodzi wraz z ostatnimi świadkami przedwojennego życia na ich terenie. Cykl spotkań przybliżył historię Wielkich Polaków  poprzez ciekawe warsztaty. Poprzez warsztaty online Fundacja chciała przekazać młodym uczestnikom cenną wiedzę o historii Polski, kultury i tradycji. Młodzież miała możliwość kontaktu z polskimi edukatorami, dzięki czemu mogła posłuchać wiadomości historycznych , kulturalnych przekazanych poprawną polszczyzną. Było to dla Nich bogate doświadczenie i zarazem nauka języka polskiego. Działania Fundacji w ramach projektu umożliwiły uczniom podtrzymanie więzi z krajem ojczystym. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom obecnym na warsztatach, naszym Partnerom : Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach i I LO PUL w Wołominie za pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej  za wsparcie przy realizacji projektu.

 

Dofinansowanie

 

realizacja: strony.biz