We wrześniu br. uczniowie ze szkół polskich w Ukrainie wzięli udział w cyklu warsztatów historyczno-muzycznych prowadzonych na platformie Zoom zrealizowanych przez Fundację Opieki i Jedności Kresowian , w ramach projektu „Myśmy znów do Niepodległej szli…”-Warsztaty historyczno-muzyczne dla młodzieży polskiej na Kresach Wschodnich – kontynuacja 2022. Tematem spotkań były najważniejsze wydarzenia i postacie z historii Polski, połączone z nauką śpiewu polskich pieśni patriotycznych. Beneficjenci dowiedzieli się min. o Józefie Piłsudskim i jego Legionistach, tutaj zabrzmiała również pieśń pt. ‚Marsz Pierwszej Brygady” . Były też zajęcia o rozbiorach Polski i Powstaniu Listopadowym, którym towarzyszyła nauka Hymnu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyły się również spotkania , których tematem przewodnim był min. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i pieśń ” Witaj majowa Jutrzenko, Powstanie Warszawskie cz.1 i „Rota”, Początki II wojny światowej i ” Hymn Sybiraków”, Powstanie Warszawskie cz. 2 i ” Pałacyk Michla” oraz 2 Korpus Polski gen. Andersa i „Czerwone maki ma Monte Cassino”. Poprzez warsztaty online Fundacja chciała przekazać młodym uczestnikom cenną wiedzę o historii Polski, kultury tradycji. Młodzież miała możliwość kontaktu z polskimi edukatorami, dzięki czemu mogła posłuchać wiadomości historycznych i utworów patriotycznych przekazanych poprawną polszczyzną. Było to dla Nich bogate doświadczenie i zarazem nauka języka polskiego. Działania Fundacji w ramach projektu umożliwiły uczniom podtrzymanie więzi z krajem ojczystym. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom obecnym na warsztatach, – Centrum Rozwoju i Partnerstwa ” Polonia ” w Winnicy, Studencki Polski Klub w Żytomierzu za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu. Podziękowania dla Pań prowadzących za przekazanie drogocennej wiedzy dla młodych ludzi. Dziękujemy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za wsparcie przy realizacji projektu.

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022

NAZWA PROJEKTU

„Myśmy znów do Niepodległej szli…” Warsztaty historyczno-muzyczne dla młodzieży polskiej na Kresach Wschodnich-kontynuacja 2022

DOFINANSOWANIE : 36 550

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 38 850

 

Partnerzy

Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy

Studencki Polski Klub w Żytomierzu