W drugiej połowie br. uczniowie ze szkół społecznych , działających przy oddziałach Związku Polaków na Białorusi oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie  wzięli udział w projekcie zrealizowanym  przez Fundację Opieki i Jedności Kresowian , p.n. „ Od Zułowa do Krakowa- Śladami Wielkiego Przywódcy  . W pierwszej części projektu  uczniowie wzięli udział w cyklu warsztatów  historycznych prowadzonych na platformie Zoom .  Beneficjenci  podczas zajęć online poznali sylwetkę Wielkiego Marszałka- Józefa Piłsudskiego. Jednym z tematów były dzieciństwo i młodość Piłsudskiego, jego historia zesłania i kolejnych aresztowań. Mówiliśmy też o działalności konspiracyjnej  w latach poprzedzających I wojnę światową, jak również o życiu prywatnym Piłsudskiego  . Na kolejnym spotkaniu młodzież wysłuchała wykładu o udziale  Wielkiego Wodza w I wojnie światowej , jego funkcji jako Naszelnika Państwa, a także znaczącej wojnie polsko-bolszewickiej , a wraz z nią  Bitwy Warszawskiej. W trakcie następnych spotkań uczniowie poznali Józefa Piłsudskiego jako Marszałka, dowiedzieli się o sytuacji politycznej Polski z 1926 r , a przede wszystkim o przewrocie majowym. Końcowym tematem warsztatów były ostatnie lata życia i śmierć Marszałka. W drugiej części naszego projektu młodzież z liceum mundurowego PUL wzięła udział w spacerze tematycznym po Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od  wystawy stałej muzeum , która zrobiła ogromne wrażenie zarówno na uczestnikach jak również na opiekunach . Po wyjściu z muzeum młodzież odwiedziła pomnik Józefa Piłsudskiego z córkami.

Poprzez warsztaty online Fundacja chciała przekazać młodym uczestnikom cenną wiedzę o historii Marszałka Józefa Piłsudskiego kultury tradycji. Młodzież polska z Białorusi miała możliwość kontaktu z polskimi edukatorami, dzięki czemu mogła posłuchać wiadomości historycznych przekazanych poprawną polszczyzną. Było to dla Nich bogate doświadczenie i zarazem nauka języka polskiego. Działania Fundacji w ramach projektu umożliwiły uczniom podtrzymanie więzi z krajem ojczystym. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom obecnym na warsztatach, uczniom I LO PUL za udział w spacerze tematycznym połączonym ze zwiedzaniem muzeum,  Związkowi Polaków na Białorusi za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu. Podziękowania dla Pań prowadzących za przekazanie drogocennej wiedzy dla młodych ludzi. Dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie finansowe  przy realizacji projektu.

 

Dofinansowanie

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021”.

Partnerzy

realizacja: strony.biz