Fundacja Opieki  i Jedności Kresowian w ostatnich tygodniach dzięki wsparciu Fundacji ORLEN  przeprowadziła cykl spotkań edukacyjnych  online „Historia JEST ciekawa” dla młodzieży polskiej mieszkającej na Białorusi poświęconych najnowszej historii Polski. Warsztaty   przybliżyły młodzieży  losy obywateli polskich zamieszkałych wschodnie tereny Kraju przed II wojną światową. Uczestnicy warsztatów poznali również sylwetki  Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie i po II wojnie światowej walczyli z sowieckim i niemieckim okupantem o niepodległość Polski na wschodnich ziemiach polskich. Wielu spośród z nich poległo w walce, inni na wiele lat do roku 1958 przebywali w sowieckich obozach karnych. To także spośród nich wyrośli przyszli Żołnierze Wyklęci. Dodatkowo w ramach projektu  zapewniliśmy  pomoc materialną umożliwiającą uczestnikom  i ich rodzinom (często wielodzietnym) godne życie w sytuacji pandemii COVID-19 oraz pogłębiającego się kryzysu gospodarczego.

Odbiorcami projektu byli uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej w Lidzie przy Związku Polaków na Białorusi. Poprzez warsztaty online przekazaliśmy  młodym uczestnikom w interesującej formie cenną wiedzę o historii Polski, możliwość do bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi edukatorami , którzy będą prowadzili  zajęcia w języku polskim , co sprawiło, iż młodzi ludzie  mogli posłuchać nie tylko wiadomości historycznych czy utworów, ale także przekazanych poprawną polszczyzną polskim. Było  to dla nich bogate doświadczenie a zarazem nauka języka polskiego, której tak potrzebują. W ramach projektu nasi Rodacy na Białorusi otrzymali pomoc materialną od naszej Fundacji mogli dzięki tej pomocy zapewnić sobie i rodzinom podstawowy byt. Pomogliśmy rodzinom uchronić się przed COVID -19, mogli dzięki temu zakupić  środki ochrony sanitarnej , które wcześniej nie były pierwszą potrzebą , ponieważ  bardzo mały budżet wystarczał ledwo na żywność i leczenie podstawowe.  Ważnym wsparciem  w tym projekcie chociaż nie materialnym , ale dla naszych Rodaków na Białorusi równie ważnym jest to ,że tutaj w Polce ktoś o Nich pamięta i stara się zadbać o Ich dobro.

Bardzo dziękujemy Fundacji ORLEN za wsparcie projektu, naszemu Partnerowi Związkowi Polaków na Białorusi- oddział Lida za zaangażowanie ,pomoc i oczywiście młodzieży ze Społecznej Szkoły przy ZPB w Lidzie za uwagę i udział w naszych spotkaniach.

realizacja: strony.biz