W styczniu 2024 roku przeprowadziliśmy cykl warsztatów online „Muzyczna Niepodległa” dla polskiej młodzieży z Kresów Wschodnich. Dzięki możliwości przeprowadzenia warsztatów online, uczestnicy mieli okazję podjąć interaktywną podróż przez historię, muzykę i język polski, nie wychodząc z domu.

Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję zgłębić historię Polski poprzez analizę kompozycji muzycznych z różnych epok i ich wpływ na bieg wydarzeń historycznych.
Prowadzone zajęcia w języku polskim przez edukatorów umożliwiły uczestnikom ćwiczyć swoje umiejętności mówienia, czytania i pisania, co wpłynęło pozytywnie na rozwój ich kompetencji językowych.

Dzięki aktywnemu udziałowi polskiej młodzieży, dyskusje były owocne i prowadziły do ciekawych spostrzeżeń na temat polskiego dziedzictwa kulturowego. Warsztaty nie tylko dostarczyły wartościowej wiedzy historycznej, ale także stanowiły platformę do rozwoju umiejętności językowych i kulturowych wśród młodzieży z Kresów Wschodnich.

Było wiele spostrzeżeń, refleksji i twórczej pracy, co sprzyjało budowaniu więzi społecznych oraz wzajemnej inspiracji między uczestnikami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywność na naszych spotkaniach. To była wyjątkowa wspólna podróż przez historię, muzykę i język polski!

Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.